Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia portów morskich w handlu zagranicznym

Nasze polskie porty od wielu lat pełnią niezwykle ważne zadanie w międzynarodowym handlu, a w ostatnim czasie ich znaczenie cały czas się zwiększa. Ale bez odpowiedniego zainwestowania w infrastrukturę, w tym w połączenia drogowe i kolejowe połączeni nie będzie możliwości na to, żeby mogły się rozwinąć tak jak wymaga tego rynek. Wzrost znaczenia portów morskich w handlu zagranicznym A sam rynek zaczął aktualnie iść w stronę przewozów o charakterze intermodalnym, charakteryzujących się tym, że dostarczenie towarów do miejsca docelowego realizowane jest różnymi rodzajami transportu, to znaczy głównie morskiego i drogowego i kolejowego. Dla klientów jest to doskonała opcja, ponieważ dostają kontenery bezpośrednio tam gdzie chcą, lecz od strony logistycznej jest to spore wyzwanie. Po przypłynięciu kontenerowca na miejsce docelowe same kontenery sprawnie przekładane na składy kolejowe lub pociągi, później ich trasa przebiega do jednego z kilku terminali, aby na koniec znaleźć się na samochodzie jadącym do końcowego klienta. Obecnie w Polsce działa kilka terminali, w środkowej i południowej jego części, i są one świetnie skomunikowane z portami na wybrzeżu.

Osoby z branży oceniają że pozycja naszych krajowych portów cały czas będzie rosła, rzecz jasna przy założeniu, że zrealizuje się dalsze inwestycje, wymagane go tego, żeby nie pozostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Dużo jest już wykonane, lecz bardzo dużo jeszcze będzie wymagane, gdyż sieć połączeń transportowych jeszcze nie jest kompletna. Potrzebne są nowe trasy kolejowe, ulepszenie już istniejących, a także poprawienie całościowej infrastruktury dookoła samych portów. Tego typu inwestycje w sporej części można sfinansować z pieniędzy europejskich, bowiem w najbliższych latach na usprawnienie kolei ma być przeznaczone pięć miliardów, a prawie dziesięć wykorzystać będzie można na drogi. Jednocześnie podkreśla się, że już obecnie nasze porty charakteryzują się wyższym poziomem konkurencyjności niż jeszcze kilka lat temu, przez co skutecznie one rywalizują z innymi europejskimi portami. Niewątpliwie spory wpływ miały na to zrealizowane inwestycje, zachęty dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany procedur portowych, pozwalające na dużo bardziej sprawną obsługę statków.

Tagi: , , ,

Comments are Closed on this Post