Szybkie omówienie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Pomimo 6-procentowego spadku rozładunków władze portu w Gdyni raczej zaliczają ubiegły rok do ogromnie udanych. Uruchomiono bowiem wtedy szereg ważnych inwestycji, nie tylko takich, które poszerzają możliwości rozładunkowe, lecz dodatkowo powiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Pośród wykonanych projektów duże znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych pięć w roku 2015. Mimo dość dużych wydatków na inwestycje Port w Gdyni bardzo pozytywnie zakończył także rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowite zyski netto wyniosły prawie 50 milionów, co jest wprawdzie połowę mniej niż przed rokiem, ale należy przy tym pamiętać że wówczas została zrobiona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na niższy wynik wpływ również miała sytuacja na rynkach finansowych. Port mocno angażuje swoje środki w lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a ich rentowność jednak znacznie została obniżona w ostatnim czasie. Następnym czynnikiem który ma wpływ na wynik jest szybszy wzrost kosztów, coraz to nowe zakończone z sukcesem obiekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Wśród grup towarowych obsługiwanych przez port w Gdyni duże spadki zanotowano w rozładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł ponad dziesięć procent. Duży wpływ na tę sytuację miało odejście do portu w Gdańsku grupy kilku klientów, co niestety miało przełożenie na całkowity wynik. Szybkie omówienie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym rokuGdynia w chwili obecnej ma dość trudno jeżeli chodzi o konkurencję z Gdańskim portem, ponieważ nie posiada jeszcze obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, jakie to projekty pozwoliłyby na obsługę dwukrotnie większych statków. Znacząco zmniejszeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było efektem sporych spadków eksportu tego surowca. Lecz straty te zrekompensowano w dużej części przez przeładunek zbóż – tu w minionym roku zanotowano 50-procentowy wzrost, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do osiągnięcia tak korzystnego wyniku przyczyniły się głównie inwestycje, które zostały przeprowadzone, czyli znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także całkiem nowy magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.

Tagi: ,

Comments are Closed on this Post