Port w Gdańsku jako brama kolejowa na Środkową Europę

Gdański port jako brama kolejowa na Europę

Na międzynarodowy transport wchodzi Międzynarodowy przewóz składa się z różnych części, najistotniejszą spełniają w nim olbrzymie statki kontenerowe transportujące podczas pojedynczego rejsu kilkanaście tysięcy pojedynczych kontenerów. Natomiast na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć fracht kolejowy, szczególnie jako kontynuacja drogi morskiej. Port w Gdańsku jako brama kolejowa na EuropęBardzo dobrze wypada pod tym względem Port DCT w Gdańsku, który obecnie stał się największym polskim portem, a jednocześnie coraz bardziej liczącym się węzłem kolejowym, który obsługuje nie tylko Polskę, ale też sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków obsługiwanych przez port jest transportowanych właśnie koleją i udział ich co roku wzrasta. Część specjalistów szacuje wzrost kolejowego przewozu w ciągu nadchodzącej dekady nawet trzy razy, co z całą pewnością w najbliższym czasie będzie wymagało sporych nakładów w infrastrukturę. Zresztą sporo zaczyna się w tej kwestii dziać, gdyż zarówno zarządzający miastem jak i portem widzą możliwości, jaki będzie za sobą niósł rozwój sieci kolejowej, i w planach jest jedna z najważniejszych inwestycji w tamtym rejonie.

Gdański port mniejszy obrót kontenerów zaczął bowiem równoważyć innymi grupami produktowymi.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji trasy kolejowej która ma dojść do samego portu i budowę nowego mostu na Martwej Wiśle. Tak duża inwestycja wyceniana jest na prawie pół miliarda złotych, będzie ona obejmować kilkunastokilometrowy odcinek trasy kolejowej na którym znajdują się 24 obiekty. Do najważniejszych z nich należy wspomniany wcześnie most na Wiśle, dzięki jego modernizacji przepustowość linii kolejowej zwiększy się aż sześciokrotnie. Przebudowany most będzie miał 124 metry długości i 21 na wysokość. Dzięki jego podwieszeniu na wysokości 8 metrów nad powierzchnią rzeki nie będzie sprawiał żadnego problemu na rzecznym szlaku żeglugowym, co ma dość duże znaczenie jeśli chodzi o rozwój rzecznej żeglugi. Lecz cała inwestycja będzie znacznie więcej obejmować, wykonanych zostanie kilkanaście kilometrów nowej trasy kolejowej, uruchomione również będą nowoczesne systemy sterujące ruchem kolejowym. Po dokończeniu całej inwestycji możliwości transportowe do Portu Gdańskiego powiększą się znacząco, co z pewnością będzie miało duży wpływ do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl

Tagi: , , , ,

Comments are Closed on this Post