Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Urzędy które zajmują się przepisami związanymi z transportem morskim coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy wejdą w życie przepisy wiążące się z dokładnym weryfikowaniem wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem obowiązek wykonania tej weryfikacji będzie spoczywał na podmiocie nadającym ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, lecz problemy te widziano już znacznie wcześniej, ale z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi praktycznie każdy nadawca kontenera zostaje zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego masy i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzony został również zakaz obsługi ładunków, jakie nie poddano weryfikacji. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statkuSugerowane są na dzień dzisiejszy dwa sposoby sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym sposobem będzie zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy wykorzystaniu certyfikowanych wag, a drugi to zmierzenie masy całego ładunku i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami znany był od wielu lat, i wielu lat było to mocno niebezpieczne. Do ładowni jednego kontenerowca jednorazowo wchodzi prawie dwadzieścia tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nawet małe odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą spowodować mogą dużo problemów na morzu. Już niejednokrotnie pojawiały się przypadki zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy też groźne wypadki pośród pracujących tam ludzi. W skrajnych przypadkach, przy większych odchyleniach pomiędzy rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść do przechylenia i zatopienia jednostki, co już kilka razy w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też branża morska z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z nieco większą pracą. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na kwestie bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu można żywić nadzieję, że sytuacje jakie miały miejsce w ostatnim czasie już się więcej nie zdarzą.

Tagi: , , ,

Comments are Closed on this Post